Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MO) upravlja z infrastrukturo javnih ključev za potrebe obrambe države SIMoD-PKI (angl. Slovenian Ministry of Defence Public Key Infrastructure).

 V okviru SIMoD-PKI deluje korenski izdajatelj SIMoD-CA-Root, podrejeni izdajatelj digitalnih potrdil SIMoD-CA-Restricted in izdajatelj časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted, ki so skupaj ponudnik elektronskih storitev zaupanja na MO, ki nudi storitve ustvarjanja, preverjanja in potrjevanja veljavnosti potrdil za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige in avtentikacijo spletišč.

Izdajatelji SIMoD-PKI izdajajo in upravljajo digitalna potrdila za zagotavljanje varnostnih storitev pri hranjenju in prenosu podatkov z ali brez stopnje tajnosti; digitalno podpisovanje datotek, sporočil in elektronskih obrazcev; preverjanje istovetnosti oseb in gradnikov komunikacijsko informacijskega sistema kot so strežniki, usmerjevalniki, požarne pregrade in imeniki.

Uslužbenci MO v splošnem potrebujejo digitalna potrdila za fizične osebe. Z njimi zaščitijo datoteke in elektronsko pošto ter jih uporabljajo v aplikacijah MO.

Ponudnik storitev zaupanja na MO je 1.4.2023 prenehal izdajati kvalificirana potrdila v skladu z Uredbo EU št. 910/2014. Uslužbenci MO, ki potrebujejo digitalna potrdila kot fizične osebe za storitve elektronskega podpisovanja, naj pridobijo kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA.  Digitalna potrdila SIMoD-PKI se fizičnim osebam izdajajo samo še za posebne namene (npr. storitve šifriranja) in v posebnih okoliščinah.

Skrbniki strežnikov in drugih komunikacijskih ter informacijskih naprav pridobijo digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo.