Skip to main content

Prenehanje izdajanja digitalnih potrdil za fizične osebe

Ponudnik storitev zaupanja na MO 1.4.2023 preneha izdajati digitalna potrdila SIMoD-PKI za fizične osebe. Bodoči imetniki naj pridobivajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA. Digitalna potrdila SIMoD-PKI za fizične osebe se bodo izdajala samo še za posebne namene (npr. storitev šifriranja) in ob posebnih okoliščinah.

Pri izdajanju digitalnih potrdil SIMoD-PKI za strežnike, drugo strojno in programsko opremo ni sprememb.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava