Skip to main content

Več o SIMoD-PKI

V okviru SIMoD-PKI oziroma ponudnika storitev zaupanja na MO delujejo korenski izdajatelj SIMoD-CA-Root, podrejeni izdajatelj digitalnih potrdil SIMoD-CA-Restricted in izdajatelj varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted.

Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na MO predpisujejo zahteve za digitalna potrdila, nivo zaupanja v digitalna potrdila, zahteve za tehnične lastnosti in raven varnosti infrastrukture izdajateljev, postopke za upravljanje z digitalnimi potrdili, obveznosti in odgovornosti izdajateljev, imetnikov ter tretjih oseb.

Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (Politika SIMoD-PKI)

Korenski izdajatelj SIMoD-CA-Root (angl. Slovenian Ministry of Defence Certification Authority Root) ne izdaja digitalnih potrdil uporabnikom. Opis izdajatelja SIMoD-CA-Root in njegovih postopkov je v Pravilih delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root:

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted (angl. Slovenian Ministry of Defence Certification Authority Restricted) izdaja v internem omrežju MO, v katerem se obdelujejo podatki do stopnje tajnosti INTERNO, digitalna potrdila za fizične osebe in splošne nazive ter strežnike, drugo strojno ali programsko opremo.

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted podajajo opis izdajatelja SIMoD-CA-Restricted in postopkov za upravljanje digitalnih potrdil, določajo obveznosti in odgovornosti izdajatelja SIMoD-CA-Restricted, uporabnikov ter tretjih oseb, ki se zanašajo na digitalna potrdila.

Izdajatelj varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted (angl. Slovenian Ministry of Defence Time Stamping Authority Restricted) izdaja uporabnikom v internem omrežju MO varne časovne žige za potrebe uporabnikov in aplikacij, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted podajajo opis izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted in postopkov pri izdajanju varnih časovnih žigov, določajo obveznosti in odgovornosti izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted, uporabnikov ter tretjih oseb, ki se zanašajo na varne časovne žige. 

Pravila delovanja overitelja SIMoD-TSA-Restricted, javni del (Javna pravila SIMoD-TSA-Restricted)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava