Skip to main content

Pridobitev in prevzem digitalnih potrdil za fizične osebe

Za pridobitev digitalnega potrdila za fizične osebe mora bodoči imetnik osebno v prijavno službo v času uradnih ur vložiti:

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za fizične osebe – PDF

Naloge prijavne službe opravlja:

za zaposlene v civilnem delu MOza pripadnike Slovenske vojske

Ministrstvo za obrambo
Služba za kadrovske zadeve
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Generalštab Slovenske vojske
Združeni sektor za podporo
Sektor za kadre J-1
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Po obdelavi zahtevka bodoči imetnik prejme:

  • referenčno številko za prevzem digitalnega potrdila (po elektronski pošti),
  • avtorizacijsko kodo za prevzem digitalnega potrdila (po pošti s potrdilom o prevzemu) in
  • čitalec pametne kartice in pametno kartico.

Bodoči imetnik prevzame digitalno potrdilo skladno s navodili, ki jih prejme v elektronskem sporočilu. Za pomoč se lahko obrne na storitveni center.

Več o digitalnih potrdilih za fizične osebe

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted izdaja digitalna potrdila za fizične osebe kot skupek dveh upravljanih digitalnih potrdil VISOKE stopnje zaupanja, za preverjanje digitalnega podpisa in za šifriranje. Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted in uporabniški program Entrust Entelligence Security Provider skrbita za storitve upravljanja digitalnih potrdil kot so prevzem, ponovna izdaja digitalnega potrdila pred potekom veljavnosti in povrnitev zgodovine zasebnih ključev za dešifriranje.

Za zagotavljanje storitve povrnitve zgodovine zasebnih ključev za dešifriranje izdajatelj SIMoD-CA-Restricted te ključe varnostno kopira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava