Skip to main content

Pridobitev in prevzem digitalnih potrdil za strežnike ter drugo strojno in programsko opremo

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted izdaja digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo različnih stopenj zaupanja. Za digitalna potrdila zaprosijo skrbniki strežnikov, aplikacij, informacijskih ali komunikacijskih naprav. Digitalno potrdilo se prevzame in uporablja v spletnih brskalnikih, v okviru informacijskega sistema, namenske aplikativne opreme ali na informacijski oziroma komunikacijski napravi.

Za pridobitev digitalnega potrdila mora skrbnik oddati:

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno in programsko opremo – PDF

Za pridobitev digitalnega potrdila NIZKE stopnje zaupanja odda skrbnik zahtevek operativnemu osebju izdajatelja SIMoD-CA-Restricted. Zahtevek je možno oddati tudi po elektronski pošti na naslov simod-pki@mors.si.

Za pridobitev digitalnega potrdila SREDNJE in VISOKE stopnje zaupanja mora skrbnik vložiti zahtevek osebno v prijavno službo v času uradnih ur.

Naloge prijavne službe opravlja:

za zaposlene v civilnem delu MOza pripadnike Slovenske vojske

Ministrstvo za obrambo
Služba za kadrovske zadeve
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Generalštab Slovenske vojske
Združeni sektor za podporo
Sektor za kadre J-1
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Bodoči imetnik prejme referenčno številko po elektronski pošti in avtorizacijsko kodo po običajni pošti. Prevzem digitalnega potrdila  se izvede preko brskalnika v internem omrežju Ministrstva za obrambo. Za prevzem je potrebno upoštevati navodila strežnika, druge strojne ali programske opreme.

POMEMBNO: Ob prevzemanju digitalnega potrdila s posredovanjem zahtevka PKCS#10 Certificate Request je ob kreiranju PKCS#10 zahtevka za vrednost polja CommonName potrebno vnesti referenčno številko, ki jo je generiral izdajatelj SIMoD-CA-Restricted. Ostala polja PKCS#10 zahtevka lahko vsebujejo karkoli. To je posebnost uporabljene programske rešitve za izdajo digitalnih potrdil Entrust Authority™ Enrollment Server for Web.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava