Skip to main content

Navodila in varnostni napotki za imetnike digitalnih potrdil za fizične osebe

Navodila za spremembo in odklepanje gesla za pametno kartico

Za spremembo oziroma odklepanje uporabniškega gesla pametne kartice GEMALTO IDPrime MD 840 uporabite kratka navodila:

Pametne kartice

Zasebne ključe v povezavi z digitalnimi potrdili mora imetnik digitalnega potrdila hraniti v tajnosti. Pametne kartice zagotavljajo varno hranjenje zasebnih ključev. Vse varnostno občutljive operacije (dešifriranje, digitalno podpisovanje) se izvajajo v zaščitenem področju pametne kartice. Po izvedbi varnostno občutljive operacije (dešifriranje, digitalno podpisovanje) na delovni postaji ne ostane noben zaupni podatek, kajti zasebni ključi pametne kartice nikoli ne zapustijo.

V infrastrukturi javnih ključev SIMoD-PKI se uporabljajo pametne kartice za hranjenje zasebnih ključev za vsa digitalna potrdila VISOKE stopnje zaupanja in nekatera potrdila SREDNJE stopnje zaupanja.

Za varno delo je pomembno, da uporabnik skrbno varuje pametno kartico in pripadajoče geslo. Nekaj nasvetov za varno delo:

  • Določite varno geslo. Geslo mora biti dolgo najmanj 9 znakov, vsebovati mora velike in male črke, številke ter posebne znake in ne sme biti beseda iz slovarja.
  • Gesla ne povejte nikomur in ga ne zapisujte.
  • Pametno kartico varujte kot osebni dokument. Ne puščajte je v čitalcu pametne kartice, še posebej ne v nezaklenjeni pisarni.
  • Ob izgubi pametne kartice takoj prekličite digitalno potrdilo.

Pametna kartica vam omogoča mobilnost. Varnostne storitve infrastrukture javnih ključev SIMoD-PKI lahko uporabljate na vseh delovnih postajah, ki imajo nameščen čitalec pametnih kartic in ustrezno programsko opremo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava