Skip to main content

Preklic digitalnih potrdil

Preklic digitalnega potrdila za fizične osebe

Uporabnik mora preklicati digitalno potrdilo ob dejanski ali domnevni zlorabi zasebnih ključev, prenehanju delovnega razmerja ali spremembi statusa. Uporabnik mora takoj telefonsko na dežurni številki za preklic preklicati digitalno potrdilo ob izgubi pametne kartice. Pri tem se identificira z geslom, ki ga je za ta namen izbral ob oddaji zahtevka za izdajo digitalnega potrdila. Če je razlog za preklic prenehanje delovnega razmerja oziroma sprememba statusa, uporabnik izpolni Zahtevek za preklic digitalnega potrdila za fizične osebe - PDF, ki ga osebno odda v prijavno službo ali pošlje v elektronski obliki digitalno podpisanega operativnemu osebju izdajatelja SIMoD-CA-Restricted oziroma na elektronski simod-pki@mors.si.

Preklic digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo

Skrbnik strežnika, strojne ali programske opreme mora preklicati digitalno potrdilo ob dejanski ali domnevni zlorabi zasebnih ključev, pri tem se identificira z geslom, ki ga je za ta namen izbral ob oddaji zahtevka za izdajo digitalnega potrdila. Če je razlog za preklic prenehanje opravljanja storitve strežnika, strojne ali programske opreme, skrbnik izpolni Zahtevek za preklic digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno ali preogramsko opremo - PDF, ki ga posreduje operativnemu osebju izdajatelja SIMoD-CA-Restricted oziroma na elektronski naslov simod-pki@mors.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava