Izdajatelj SIMoD-CA-Root

 

 

Izdajatelj SIMoD-CA-Root (angl. Slovenian Ministry of Defence Certification Authority Root) je korenski izdajatelj overitelja digitalnih potrdil na MO, ki izdaja digitalna potrdila podrejenim izdajateljem. Izdajatelj SIMoD-CA-Root ne izdaja digitalnih potrdil uporabnikom.

 

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root podajajo opis izdajateljeve infrastrukture in postopkov ter izpolnjevanje zahtev Politike SIMoD-PKI. Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root sestavljajo:

  • Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root, javni del, ki so dostopna javnosti in
  • Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root, zaupni del, dokument ni dostopen javnosti.

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root, javni del
(Javna pravila SIMoD-CA-Root)

 Javna pravila SIMoD-CA-Root - neuradno prečiščeno besedilo (vključuje dopolnitve iz leta 2018)
 Dopolnitve javnih pravil SIMoD-CA-Root z dne 28.03.2018
 Javna pravila SIMoD-CA-Root ver.3.0 z dne 03.05.2017

 

Prejšnje izdaje:

Spremembe in dopolnitve javnih pravil SIMoD-CA-Root z dne 07.02.2014
 Javna pravila SIMoD-CA-Root - neuradno prečiščeno besedilo (vključuje spremembe iz leta 2011)
Spremembe javnih pravil SIMoD-CA-Root z dne 21.12.2011
 Javna pravila SIMoD-CA-Root, ver. 2.0 z dne 23.11.2010

 

Spremembe javnih pravil SIMoD-CA-Root z dne 27.12.2007
 Javna pravila SIMoD-CA-Root z dne 17.7.2006Digitalna potrdila izdajatelja SIMoD-CA-Root (v brskalnik uvozite vsa potrdila)

2. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8E89

Oznaka ključa

4FE1 453E E3A7 DD9D

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 29. marca 2018 do 29. decembra 2037

Dolžina ključa

4096 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

E830 CD34 D996 F793 B72F 3235 F0E1 FD08 C7C9 60FF

Digitalno potrdilo

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v obliki PEM
 v tekstni obliki

1. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8BB0

Oznaka ključa

466C 55D0 37DF 2AFA

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 7. februarja 2014 do 7. februarja 2026

Dolžina ključa

4096 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

B66A B790 FE9E 7C29 5B6B A3BD 0990 FDFF D35E C9F5

Digitalno potrdilo

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v obliki PEM
 v tekstni obliki


V registru preklicanih potrdil izdajatelja SIMoD-CA-Root so objavljena preklicana digitalna potrdila podrejenih izdajateljev:


Register preklicanih potrdil (CRL) izdajatelja SIMoD-CA-Root

Podpisan z 2. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER  (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan s 1. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER  (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki