• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted

Digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo

Digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo  imenujemo tudi spletna digitalna potrdila, kar izhaja iz zgodovine oziroma prvotnega namena uporabe; tovrstna digitalna potrdila se pretežno uporabljajo v spletnem okolju. Pogosto se uporablja tudi angleški izraz WEB digitalna potrdila. To so "neupravljana" digitalna potrdila; zanje ni možna obnova pred potekom veljavnosti niti povrnitev zgodovine zasebnega ključa.

 

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted izdaja več vrst digitalnih potrdil za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo z namenom uporabe preverjanje digitalnega podpisa in šifriranje z identifikacijskimi oznakami politik:

  • 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.4.3.2, VISOKE stopnje zaupanja,
  • 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.2.4.3.2, SREDNJE stopnje zaupanja in
  • 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.2.2.4.3.2, NIZKE stopnje zaupanja.

Pridobitev digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo

 

Za digitalna potrdila NIZKE stopnje zaupanja je potrebno oddati zahtevek operativnemu osebju izdajatelja SIMoD-CA-Restricted. Zahtevek je možno oddati tudi elektronsko - zahtevek je dostopen kot predloga znotraj informacijske rešitve za upravljanje z dokumentarnim gradivim v MO (IRDG).

 

Za pridobitev digitalnega potrdila SREDNJE ali VISOKE stopnje zaupanja mora bodoči imetnik vložiti zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila osebno v prijavno službo v času uradnih ur.

 

Naloge prijavne službe za zaposlene v civilnem delu MO opravlja:

 

Služba za kadrovske zadeve

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

 

 

Naloge prijavne službe za pripadnike Slovenske vojske opravlja:

 

Generalštab Slovenske vojske

Združeni sektor za podporo

Sektor za kadre J-1

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

 

 

Bodoči imetnik digitalnega potrdila se je pred oddajo zahtevka dolžan seznaniti s pogoji uporabe in svojimi obveznostmi: Izjava ponudnika storitev zaupanja na MO – PDF.

 

Bodoči imetnik prejme:

  • referenčno številko za prevzem digitalnega potrdila (po elektronski pošti) in
  • avtorizacijsko kodo za prevzem digitalnega potrdila (po pošti s potrdilom o prevzemu).

Bodoči imetnik prevzame digitalno potrdilo v v skladu s postopkom na spletni strani Prevzem in uporaba digitalnih potrdil (navodilo in spletni vmesnik za prevzem digitalnega potrdila sta dostopna samo uporabnikom v internem omrežju Ministrstva za obrambo).


Preklic digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo

 

Skrbnik strežnika, strojne ali programske opreme mora preklicati digitalno potrdilo ob dejanski ali domnevni zlorabi zasebnih ključev, pri tem se identificira s skrivnim geslom, ki ga je za ta namen izbral ob oddaji zahtevka za izdajo digitalnega potrdila. Če je razlog za preklic prenehanje opravljanja storitve strežnika, strojne ali programske opreme, skrbnik izpolni Zahtevek za preklic digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno ali preogramsko opremo - PDF, ki ga posreduje operativnemu osebju izdajatelja SIMoD-CA-Restricted.