• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted

Digitalna potrdila za spolšne nazive

Digitalna potrdila za splošne nazive, to je za organizcijske enote MO in funkcijske ali organizacijske vloge, povezane z opravljanjem vojaških ali drugih nalog s področja obrambe, so lahko upravljana ali neupravljana.

 

Digitalna potrdila za splošne nazive imajo namen uporabe preverjanje elektronskega žiga in šifriranje.

 

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted izdaja dve vrsti digitalnih potrdil za splošne nazive z identifikacijskima oznakama politike: 

  • 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.3.3.2, 0.4.0.194112.1.3, KVALIFICIRANO potrdilo po profilu ETSI EN 319 411-2 QCP-l-qscd, VISOKE stopnje zaupanja in
  • 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.2.3.3.2, 0.4.0.194112.1.1, KVALIFICIRANO potrdilo po profilu ETSI EN 319 411-2 QCP-l, SREDNJE stopnje zaupanja.

 

Odgovorna oseba naj se o vrsti digitalnega potrdila za splošne nazive in načinu pridobitve predhodno posvetuje z operativnim osebjem izdajatelja SIMoD-CA-Restricted.