• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted

Prevzem in uporaba digitalnih potrdil za fizične osebe

Za prevzem digitalnega potrdila za fizično osebo potrebujete referenčno številko in avtorizacijsko kodo. Referenčno številko ste prejeli po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa skupaj s pametno kartico v kuverti po pošti. Pred pričetkom uporabe je potrebno na delovno postajo namestiti čitalec pametnih kartic in programsko opremo in sicer v naslednjem vrstnem redu:

  • čitalec pametnih kartic z gonilnikom,
  • program za upravljanje z uporabniškimi parametri pametne kartice (SafeNet Authentication Client ali GemaltoNet.Tool) in
  • program za upravljanje z digitalnimi potrdili, podpisovanje in šifriranje datotek (Entrust Enhanced Security Provider).

Za namestitev programske opreme so potrebne administratorske pravice na delovni postaji. Namestitvene programe v komprimirani obliki prenesite na delovno postajo, jih dekomprimirajte in namestite.Prevzem digitalnih potrdil za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo

Za prevzem digitalnega potrdila potrebujete referenčno številko in avtorizacijsko kodo. Referenčno številko ste prejeli po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa v kuverti. Potrdilo prevzamete na spletnem naslovu: https://wes.simod-pki.mors.si/cda-cgi/clientcgi.exe?action=start. Ob prevzemu uporabite navodila strežnika, druge strojne ali programske opreme.

 

Če prevzemate potrdilo s posredovanjem zahtevka PKCS#10 Certificate Request, ob kreiranju PKCS#10 zahtevka vnesite za CommonName referenčno številko. To je posebnost uporabljene programske rešitve za izdajo digitalnih potrdil Entrust Authority™ Enrollment Server for Web.

Avtomatska obnova digitalnega potrdila za fizične osebe

Veljavnost digitalnega potrdila je časovno omejena. Pred pretekom veljavnosti vam izdajatelj SIMoD-CA-Restricted digitalno potrdilo avtomtsko obnovi (ponovno izda), če le digitalno potrdilo v obdobju 100 dni pred prenehanjem veljavnosti aktivno uporabljate. Dovolj je, da pametno kartico občasno vstavite v čitalec.

 

Bodite pozorni na opravilno vrstico na dnu zaslona - na desni strani se bo pojavila dodatna ikona, ki predstavlja digitalno potrdilo:

Priporočamo, da imetniki "starih" pametnih kartic DATAKEY 330 preden s klikom na ikono "Update" sprožite obnovo, iz pametne kartice izbrišite stara neveljavna digitalna potrdila, kot opisano v Navodilu za brisanje digitalnih potrdil iz pametne kartice DATAKEY 330. Nato kliknite na ikono "Update" in sledite navodilom. V določeni fazi postopka vas program pozove k vnosu gesla za pametno kartico.