• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted

Pametne kartice

Zasebni ključi v povezavi z digitalnimi potrdili so edini podatek, ki ga mora imetnik digitalnega potrdila hraniti v tajnosti. Pametne kartice zagotavljajo varno hranjenje zasebnih ključev. Vse varnostno občutljive operacije (dešifriranje, digitalno podpisovanje) se izvajajo v zaščitenem področju pametne kartice. Po izvedbi varnostno občutljive operacije (dešifriranje, digitalno podpisovanje) na delovni postaji ne ostane noben zaupni podatek, kajti zasebni ključi pametne kartice nikoli ne zapustijo.

 

V infrastrukturi javnih ključev SIMoD-PKI se uporabljajo pametne kartice za hranjenje zasebnih ključev za vsa digitalna potrdila VISOKE stopnje zaupanja in nekatera potrdila SREDNJE stopnje zaupanja.

 

Za varno delo je pomembno, da uporabnik skrbno varuje pametno kartico in pripadajoče geslo. Nekaj nasvetov za varno delo:

  • Določite varno geslo. Geslo mora biti dolgo najmanj 9 znakov, vsebovati mora velike in male črke, številke ter posebne znake in ne sme biti beseda iz slovarja.
  • Gesla ne povejte nikomur in ga ne zapisujte.
  • Pametno kartico varujte kot osebni dokument. Ne puščajte je v čitalcu pametne kartice, še posebej ne v nezaklenjeni pisarni.
  • Ob izgubi pametne kartice takoj prekličite digitalno potrdilo.

Pametna kartica vam omogoča mobilnost. Varnostne storitve infrastrukture javnih ključev SIMoD-PKI lahko uporabljate na vseh delovnih postajah, ki imajo nameščen čitalec pametnih kartic in ustrezno programsko opremo.