Registri preklicanih potrdil (CRL)


Register preklicanih potrdil (CRL) izdajatelja SIMoD-CA-Root

Podpisan z 2. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER  (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan s 1. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER  (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni oblikiRegister preklicanih potrdil (CRL) izdajatelja SIMoD-CA-Restricted

Podpisan s 4. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan s 3. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan z 2. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki