• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Registri preklicanih potrdil (CRL)


Register preklicanih potrdil (CRL) izdajatelja SIMoD-CA-Root

Podpisan z 2. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER  (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan s 1. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER  (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni oblikiRegister preklicanih potrdil (CRL) izdajatelja SIMoD-CA-Restricted

Podpisan s 4. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan s 3. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan z 2. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki