• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice03.05.2017
Objava in delna uveljavitev Politike SIMoD-PKI, Pravil SIMoD-CA-Root in Pravil SIMoD-CA-Restricted, ver. 3.0 (copy 1)

 

Objavljeni so Politika SIMoD-PKI, Pravila SIMoD-CA-Root in Pravila SIMoD-CA-Restricted verzije 3.0.

 

Določbe Pravil SIMoD-CA-Root, ver. 3.0 se uveljavijo 04.05.2017.

 

Določbe Poltike SIMoD-PKI in Pravil SIMoD-CA-Restricted, ver. 3.0 za nekvalificirana digitalna potrdila začnejo veljati 04.05.2017, za kvalificirana digitalna potrdila oziroma digitalna potrdila z oznakami politik: 0.4.0.194112.1.0 (QCP-n), 0.4.0.194112.1.2 (QCP-n-qscd), 0.4.0.194112.1.1 (QCP-l) in 0.4.0.194112.1.3 (QCP-l-qscd) pa z dnem, ko pristojni nadzorni organ potrdi poročilo o skladnosti delovanja overitelja na MO z uredbo eIDAS oziroma po objavi na tej spletni strani. Do objave se izdajajo kvalificirana digitalna potrdila po Politiki SIMoD-PKI in Pravilih SIMoD-CA-Restricted, ver. 2.0. oziroma z oznako politike: 0.4.0.1456.1.1 (QCP public + SSCD).