• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice24.04.2017
Napoved uveljavitve Politike SIMoD-PKI, Pravil SIMoD-CA-Root in Pravil SIMoD-CA-Restricted, ver. 3.0

Napovedujemo sprejem nove Politike SIMoD-PKI, Pravil SIMoD-CA-Root in Pravil SIMoD-CA-Restricted, vsi verzije 3.0 in posledično uskladitev delovanja Overitelja digitalnih potrdil na MO z zahtevami Uredbe št. 910/2014 Evropskega parlamenta o e-identifikaciji in storitvah zaupanja za e-transkacije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (uredba eIDAS).

 

Določbe Pravil SIMoD-CA-Restricted za nekvalificirana digitalna potrdila se uveljavijo z dnem sprejema dokumentov verzije 3.0, za kvalificirana digitalna potrdila oziroma digitalna potrdila z oznakami politik: 0.4.0.194112.1.0 (QCP-n), 0.4.0.194112.1.2 (QCP-n-qscd), 0.4.0.194112.1.1 (QCP-l) in 0.4.0.194112.1.3 (QCP-l-qscd) pa z dnem, ko pristojni nadzorni organ potrdi poročilo o skladnosti delovanja overitelja na MO z uredbo eIDAS oziroma po objavi na tej spletni strani.