• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice02.08.2017
Obvestilo o vpisu SIMoD-CA-Restricted v zanesljivi seznam

30.06.2017 je bil v seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v Republiki Sloveniji vpisan ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja na Ministrstvu za obrambo oziroma izdajatelj digitalnih potrdil SIMoD-CA-Restricted.

Ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja na Ministrstvu za obrambo je  08.06.2017 pridobil certifikate, ki potrjujejo, da so njegove storitve izdajanja kvalificiranih digitalnih potrdil z oznakami politik: 0.4.0.194112.1.0 (QCP-n), 0.4.0.194112.1.2 (QCP-n-qscd), 0.4.0.194112.1.1 (QCP-l) in 0.4.0.194112.1.3 (QCP-l-qscd) skladne z določili Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 7. 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.